Tunnekortit – Mitä ja Miksi?

Arvokas Minä! – tunnekortit ovat lasten tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja ja mielenterveystaitoja vahvistavat kortit. 

Korteissa seikkailee viisi hahmoa:

  • Itsetunto Ilves
  • Myötätunto Mäyrä
  • Kiitollinen Käärme
  • Sinnikäs Siili
  • Onnellinen Orava

Jokaisella hahmolla on lapselle viisi korttia, joissa käsitellään hahmon teemaa lyhyesti ja lapsentasoisesti teorian sekä tehtävien avulla. Lisäksi jokaisella hahmolla on aikuiselle kortti, jossa aiheesta kerrotaan hieman laajemmin ja teoreettisemmin.

Kortit ovat oiva keino lisätä ymmärrystä omista käyttäytymismalleista sekä ominaisuuksista.

Itsetunto

Itsetunto Ilveksen tunnekortit sisältävät harjoituksia, jotka lisäävät lapsen ymmärrystä omista ominaisuuksista ja tunteista. Lapsen vahvuuksien ja onnistumisten huomiointi ja rohkaisu ovat kehittyvälle itsetunnolle ja uskolle omasta pärjäämisestä tärkeitä. Tunteiden nimeäminen ja ymmärtäminen auttavat niiden sietämisessä ja ilmaisemisessa turvallisella tavalla. 

Myötätunto

Myötätunto Mäyrän kanssa opimme, kuinka olla hyvä toiselle sekä itselle. Itsemyötätunto tarkoittaa kannustavaa sisäistä puhetta eli sitä, miten puhumme päämme sisällä itsellemme. Itsemyötätuntoa vahvistetaan lisäämällä uskoa omaan riittävyyteen sekä lisäämällä ymmärrystä toisten ajatusmaailmoista. Myötätunnon osoittaminen muille vahvistaa sosiaalisia taitoja ja yhteyttä muihin ihmisiin.

Sinnikkyys

Sinnikkyys koostuu tavoitteista, yrittämisestä, epäonnistumisen sietämisestä ja uskosta itseen. Omien tavoitteiden ja haaveiden miettiminen lisäävät motivaatiota ja auttavat elämään omien arvojen mukaista elämää. Epävarmuuden sietäminen ja usko itseen liittyvät itsemyötätuntoon ja Siilin kanssa epävarmuuden tunteiden sietämistä käsitellään vielä Myötätunto Mäyrää tarkemmin.

Kiitollisuus

Kiitollisuus lisää elämään tyytyväisyyttä. Kiitollisuuden korteissa käytämme hyväksyvän tietoisen läsnäolon oppeja ja harjoittelemme oman automaattisen ajattelutavan muuttamista kohti hyvien asioiden huomaamista ja itselle tärkeiden ihmissuhteiden arvostamista.

Pidimme kuitenkin tärkeänä sitä, ettei kaikki aina ole tai pitäisikään olla täydellisesti, vaan elämään kuuluu myös vaikeita asioita ja pettymyksiä. Niihin liittyen Käärmeen kanssa mietitään, mitä sellaisille asioille voi tehdä, jotka harmittavat ja joille jotain olisi tehtävissä. Joskus asioita ei kuitenkaan voi korjata ja sekin on aivan ok, että jokin asia harmittaa.

Onnellisuus

Onnellisuuteen kuuluu kiitollisuutta, tyytyväisyyttä ja uskoa hyvään tulevaisuuteen. Onnellisuutta tukee lapsen vahva minäpystyvyyden kokemus eli se, uskooko lapsi selvävänsä elämässä vastaan tulevista haasteista. Minäpystyvyyden kehityksessä avainasemassa ovat onnistumisen kokemukset, joita lapselle tulee mahdollistaa lapselle mieluisalla puuhastelulla ja sopivan vaikeustason haasteilla. Orava muistuttaa, että onnellinen voi kokea kaikenlaisia tunteita yleisestä onnellisuudesta huolimatta ja myös vaikeille tunteille on annettava tilaa.

Tunnekortit – Miten kortteja käytetään?

Lapsi voi lukea kortteja itsekseen tai yhdessä vanhemman, opettajan tai muun turvallisen aikuisen kanssa. Korttien aiheista ja tehtävistä voi keskustella lapsen kanssa, niihin liittyen voi kirjoittaa tai sitten niitä voi miettiä itsekseen kertomatta kenellekään. Ketään ei tule painostaa kertomaan henkilökohtaisia ajatuksiaan, vaan työskentely korttien kanssa kannattaa pitää mukavana ja ilmapiiri hyväksyvänä. 

Tärkeät tunnekortit voi jättää itselle talteen ja ottaa sen esiin silloin, kun kokee sitä tarvitsevan. Esimerkiksi Sinnikkään Siilin Haasteiden kohtaaminen -kortissa harjoitellaan sitä, mitä voi tehdä helpottaakseen epävarmuuden tunnetta, ja kortin voi ottaa esiin silloin, kun jokin asia ei ole mennyt toivotusti ja epäonnistuminen tuntuu pahalta.

Kirjoittanut psykologi Susanna Määttä, susannamaatta.fi