Tarinamme

Kiva kun löysit tänne. Täältä löytyy tarinamme ja tietoa Emmottien synnystä. Emmotit on uusi lasten omien vahvuuksien ja arvokkuuden esille tuomiseen ja tunnetaitojen vahvistamiseen keskittyvä yritys.

Kortit on suunnitellut Heidi Eloranta ja Susanna Määttä. Heidi on hoitoalan ammattilainen, joka kiinnostui tunneasioista ja lasten itsetuntoasioista omien lasten myötä. Hoitoalalla työskennellessään Heidi on tavannut nuoria, jotka voivat huonosti ja halu auttaa synnytti ajatuksen Emmoteista ja tunnekorteista. Tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen, omien vahvuuksien tunnistaminen ja itseluottamuksen kasvu, ovat korttien kantavana ajatuksena.

Susanna on lasten ja nuorten psykologi, jolle tunnetaidot ovat lähellä sydäntä. Susanna lähti mielellään mukaan tunnekorttien suunnitteluun, onhan hänellä jo muutenkin kokemusta korttien käytöstä omissa töissään koulupsykologina. Susanna on huomannut selvästi, että korttien käyttö helpottaa tunteista puhumista ja auttaa lapsia sanoittamaan omaa olotilaansa. Kaikenikäiset lapset puhuvat mielellään omista kokemuksista ja siitä, miltä joku tilanne on tuntunut ja miksi.

Omia tunteita on hyvä oppia huomioimaan, hyväksymään ja ilmaisemaan niin, että niiden kanssa voi elää mukavasti sovussa.

– Susanna määttä

Kortit on kuvittanut lahjakas Anu-Riikka Lampinen, jonka pehmeästä kädenjäljestä syntyi hauskat Emmottien eläinhahmot. Emmottien hahmoilla on jokaisella oma vahvuutensa, josta korteissa puhutaan. Arvokas Minä- korttien tarkoitus on lisätä ymmärrystä omista käyttäytymismalleista. Kun ymmärretään itseä, on helpompi myös ymmärtää muita.

Pelkkä juttelu tai kuvitteellisista asioista puhuminen voi olla lapsille tylsää tai liian vaikeaa. Emmottien pelinomaiset kortit tuovat keskusteluun konkretiaa ja ovat hauskoja lapsille. Tunteista ja ominaisuuksista puhuminen voi vanhemmallekin helpompaa, kun puheenaiheet on valmiiksi suunniteltu. Vanhempi voi luottaa siihen, että asioista puhutaan lapselle turvallisesti ja kehittävästi.

Korteissa on jokaisesta teemasta lapselle 5 korttia ja näiden lisäksi on aikuiselle oma kortti. Teemat ovat itsetunto, myötätunto, kiitollisuus, onnellisuus ja sinnikkyys. Sen lisäksi puhutaan millaisia erilaisia tunteita voi olla ja miten niitä kohdata. Aikuisen kortin tarkoitus on tarjota syvemmin taustaa kortin teemasta, sekä konkreettisia arjen vinkkejä.

Tunnekorttien lisäksi pakka sisältää kymmenen pelikorttia. Pelikorteilla voi pelata nopean muistipelin tai esimerkiksi arvaa tunne -peliä. Pelaaminen tuo hauskaa vaihtelua tunnekorttityöskentelyyn. Lisäksi pelaaminen opettaa muita hyödyllisiä taitoja, kuten vuorottelun harjoittelua ja muistin kehitystä.