Kiukutteleva lapsi tarvitsee aikuisen tukea.

Kiukutteleva lapsi hakee aikuisen huomiota ja on merkki siitä, että lapsi luottaa aikuiseen. Kiukuttelu on käyttäytymistä ja sitä on tärkeää kohdella hetkellisenä tunteenpurkamiskeinona, eikäosana lapsen ominaisuuksia. Kiukuttelu on yhteydessä temperamenttipiirteisiin ja onyleisempää nopeasti ja voimakkaasti reagoivilla lapsilla. Ei ole hyvä korostaa ja iskostaa lapselle uskoa siitä, että kiukuttelu kuuluu hänen tapoihinsa reagoida pettymyksiin ja on…

Temperamentti ja kiukku

Lapsen temperamentti ja kiukuttelu on tyytymättömyyden purkamista useimmiten luottamalleen aikuiselle.Pettyessään tai muun vaikean tunteen kohdatessaan lapsi saattaa itkeä, vastustella, huutaa,paiskoa tavaroita tai käyttäytyä aggressiivisesti, sillä lapsen itsesäätelykeinot eivät ole vieläkovinkaan kehittyneet. Kiukku ja rajojen koettelu koskee suurinta osaa lapsista, muttavahvimmillaan kiukuttelu on uhmaiässä noin 3-5-vuotiailla, jolloin lapsen itsenäistyminen,kontrollin halu ja oma tahto kehittyvät harppauksin. Temperamentti…