Miten opettaa lapselle tunnetaitoja?

5 tapaa käyttää Arvokas Minä! -tunneälykortteja

Arvokas Minä! -kortit sisältävät lapsentasoisesti tietoa itsetunnosta, myötätunnosta, sinnikkyydestä, kiitollisuudesta ja onnellisuudesta. Lasten korteissa on lisäksi tehtäviä, puuhasteluideioita ja kysymyksiä yhdessä pohdittavaksi. Tähän blogiin on koottu erilaisia keinoja, miten opettaa lapselle tunnetaitoja.


Korttien tehtävät on tehty osallistaviksi ja aktivoiviksi. Oikeita vastauksia korttien tehtäviin ei ole, vaan tärkeää on, että aihe herättää suuntaamaan ajatuksia tunteisiin, muiden ymmärtämiseen ja hyvän elämän rakennuspalikoihin. 


Mielenterveystaidoissa ei tarvitse korttien lukemisen jälkeen olla heti loistava. Korttien avulla voi hiljalleen harjoitella huomaamaan omia tunteita ja ymmärtämään toisten ajatus- ja tunnemaailmoja eli lisätä sosiaalisia taitoja. Lisäksi tehtävien avulla voi miettiä sitä, mitä ominaisuuksia pitää tavoittelemisen arvoisina ja suunnata huomiota omiin vahvuuksiin.

1. Korttien lukeminen yhdessä lapsen kanssa

Ensimmäinen korttien käyttötapa on selata ja käsitellä kortteja yhdessä lapsen kanssa. Kortteja voi käsitellä järjestyksessä yhden hahmon kortit kerrallaan.Kortin voi lukea lapselle vaikka Emmottien pehmolelun kanssa ja jutella sen jälkeen yhdessä kortin tehtävästä tai pohdintakysymyksestä. 

2. Kortit pelinä 

Korteilla voi pelata ja tehdä taitojen harjoittelusta myös vuorottelua harjoittavan hetken. Peli on usein lapsille helppo tapa kiinnostua tunnetaidoista.

Korttipeli

Sekoittakaa kortit ja pinotkaa ne kuvapuoli ylöspäin päällekäin tai sekoittakaa lattialle läjäksi. Kukin nostaa pinosta tai läjästä vuorollaan kortin. Lapsi voi omalla vuorollaan antaa kortin aikuiselle, joka lukee sen ääneen. Jos lapsi osaa lukea, hän voi esitellä ja lukea vuorollaan oman kortin. Sitten lapset voivat tehdä kortin tehtävän tai pohdintakysymyksen tai jakaa halutessaan jotain kortista heränneitä ajatuksia.

Lautapeli

Asettakaa lasten kortit lattialle ympyrän muotoon kuvapuoli ylöspäin. Asetetaan yhteinen pelimerkki (pyyhekumi, nappi, pompula) sovitun lähtöpaikan päälle. Heitetään vuorollaan noppaa ja edetään sen verran korteissa myötäpäivään. Se kortti, jonka päälle pelimerkki asettuu, luetaan ja käsitellään yhdessä seuraavaksi. Jos saatavilla ei ole noppaa, eteneminen voi tapahtua vaikka niin, että edetään aina vuorossa olevan syntymäpäivän/kuukauden/punaisten vaatekappaleiden verran myötäpäivään. Käsittelyn jälkeen kortti poistetaan ympyrästä.

3. Aloittakaa kuvista

Kolmas tapa on aloittaa tutkailemalla korttien kuvapuolta. Ottakaa pussista, pinosta, pöydälle tai lattialle levitellyistä korteista kortti kerrallaan ja keskustelkaa, mitä ajatuksia kortin kuva herättää.
Kuvissa on kortin sisältöön liittyviä aiheita ja kuvasta keskustelu voi toimia kiinnostuksen herättäjänä. 

4. Ryhmän kanssa

Kortteja voi hyödyntää tunnekasvatuksessa ryhmän kanssa. Ryhmä voi käsitellä aikuisjohtoisesti tunne- ja sosiaalisia taitoja kortti kerrallaan. Lapset voivat myös tehdä korttien teemoista ryhmätehtäviä, esitelmiä, piirustuksia tai musiikkiesityksiä! 

5. Tilanteeseen sopivasti

Kortteja voi hyödyntää apuna haasteissa tai ongelmatilanteissa. Jos lapsi ei jaksa ponnistella haasteiden edessä, ei tunnu arvostavan itseään tai käyttäytyy toisia kohtaan loukkaavasti, voi niihin liittyviä kortteja lukea yhdessä lapsen kanssa. Korttien avulla hankalista ja kehitettävistä osa-alueista voi olla helpompi jutella ja saada oivalluksia paremmista toimintatavoista. Siihen, miten opettaa lapselle tunnetaitoja, ei ole yhtä oikeaa vastausta. Lapsentahtinen lähestymistapa on aina hyvä ajatus.

Katso lisää kuvia tunneälykorteista ja tilaa omasi täältä emmotit.fi/kauppa


Kirjoittanut psykologi Susanna Määttä, susannamaatta.fi