Mindfulness – hyvinvointia läsnäolosta

Mindfulness eli tietoinen läsnäolo, luo henkistä hyvinvointia yksinkertaisilla tekniikoilla. Mindfulness tarkoittaa, että: Keskitymme olemaan tässä hetkessä, arvottamatta ja hyväksyen sen mikä on. Tämä kuulostaa liiankin yksinkertaiselta, eikö vain? Mutta harjoitellessamme mindfulnessia, saatamme huomata, että on vaikea pysäyttää ajatuksen virtaa. Oma mielemme tekee töitä jatkuvasti ja ajatuksemme harhailevat menneessä tai suunnittelevat jo tulevaa. Ihmisen mieli käy…

Kiukutteleva lapsi tarvitsee aikuisen tukea.

Kiukutteleva lapsi hakee aikuisen huomiota ja on merkki siitä, että lapsi luottaa aikuiseen. Kiukuttelu on käyttäytymistä ja sitä on tärkeää kohdella hetkellisenä tunteenpurkamiskeinona, eikäosana lapsen ominaisuuksia. Kiukuttelu on yhteydessä temperamenttipiirteisiin ja onyleisempää nopeasti ja voimakkaasti reagoivilla lapsilla. Ei ole hyvä korostaa ja iskostaa lapselle uskoa siitä, että kiukuttelu kuuluu hänen tapoihinsa reagoida pettymyksiin ja on…

Temperamentti ja kiukku

Lapsen temperamentti ja kiukuttelu on tyytymättömyyden purkamista useimmiten luottamalleen aikuiselle.Pettyessään tai muun vaikean tunteen kohdatessaan lapsi saattaa itkeä, vastustella, huutaa,paiskoa tavaroita tai käyttäytyä aggressiivisesti, sillä lapsen itsesäätelykeinot eivät ole vieläkovinkaan kehittyneet. Kiukku ja rajojen koettelu koskee suurinta osaa lapsista, muttavahvimmillaan kiukuttelu on uhmaiässä noin 3-5-vuotiailla, jolloin lapsen itsenäistyminen,kontrollin halu ja oma tahto kehittyvät harppauksin. Temperamentti…

Positiivinen palaute ja onnistumisen kokemukset

Positiivinen palaute tukee onnistumisen kokemuksia. Usko omiin kykyihin ja itseluottamus vaikuttavat paljon lapsen motivaatioon ja oppimiseen. Itseluottamukseen taas vaikuttaa paljon se, minkälaista palautetta lapsi saa ympäristöltä osaamisestaan ja tekemisestään. Tässä tekstissä käsitellään positiivisen palautteen merkitystä sekä onnistumisen kokemuksien tärkeyttä oppimisessa ja itseluottamuksessa. PALAUTTEEN MERKITYS OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ Oppimisprosessin aikaisen palautteen tehtävä on motivoida jatkamaan sekä osoittaa,…

Miten opettaa lapselle tunnetaitoja?

5 tapaa käyttää Arvokas Minä! -tunneälykortteja Arvokas Minä! -kortit sisältävät lapsentasoisesti tietoa itsetunnosta, myötätunnosta, sinnikkyydestä, kiitollisuudesta ja onnellisuudesta. Lasten korteissa on lisäksi tehtäviä, puuhasteluideioita ja kysymyksiä yhdessä pohdittavaksi. Tähän blogiin on koottu erilaisia keinoja, miten opettaa lapselle tunnetaitoja. Korttien tehtävät on tehty osallistaviksi ja aktivoiviksi. Oikeita vastauksia korttien tehtäviin ei ole, vaan tärkeää on, että aihe…

Tunnekortit – Mitä ja Miksi?

Arvokas Minä! – tunnekortit ovat lasten tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja ja mielenterveystaitoja vahvistavat kortit.  Korteissa seikkailee viisi hahmoa: Itsetunto Ilves Myötätunto Mäyrä Kiitollinen Käärme Sinnikäs Siili Onnellinen Orava Jokaisella hahmolla on lapselle viisi korttia, joissa käsitellään hahmon teemaa lyhyesti ja lapsentasoisesti teorian sekä tehtävien avulla. Lisäksi jokaisella hahmolla on aikuiselle kortti, jossa aiheesta kerrotaan hieman laajemmin…